Du bist nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Deutsch Polnisches Forum. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.

1

Freitag, 15. Mai 2020, 13:45

Übersetzung von polnischen Standesamt

Guten Tag

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei der Übersetzung dieses polnischen Textes helfen kann. Ich habe in Polen Geburtsurkunden meiner Familie angefragt.

Vielen Dank und beste Grüsse
Jessica


Odpowiadając na Pani E-mail z dnia 29.04.2020 złożony za pośrednictwem Internetu,

a dotyczący aktów urodzenia rodzeństwa [xxxxxx] urodzonych w latach 1911-1922

oraz aktu małżeństwa ich rodziców [xxxx].
Urząd Stanu Cywilnego w Koszalinie informuje,że księgi urodzeń z lat 1874-1918 oraz księgi małżeństw i zgonów z lat 1874-1938

znajdują się w Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Urząd Stanu Cywilnego informuje, że posiadamy tylko akt urodzenia [xxxxx] ur. 13.01.1922 ,

żeby otrzymać wyżej wymieniony akt E- mail jest niewystarczający.

Należy przysłać podanie podpisane czytelnym podpisem podając w nim stopień

pokrewieństwa względem osoby oraz opłatę skarbową w wysokości 22,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1044 ze zm. ) opłata skarbowa wynosi: 22,00 PLN - za odpis wielojęzyczny aktuW terminie 7 dni od otrzymania wezwania należy uiścić opłatę skarbową
Urząd Miejski w Koszalinie

Kod SWIFT: ( BIC ) BREX PL PW 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Kod IBAN: PL 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033


Betrag 22 , 00 PLN WährungPodanie oraz oryginał dowodu wpłaty z podaniem numeru naszej sprawy należy przesłać na adres :Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek Staromiejski 6-7

75-007 KoszalinDokument wyślemy na wskazany adres listem zwykły

( obecnie podczas pandemii koronowirusa z Polski listy z potwierdzeniem odbioru nie są wysyłane.)z poważaniem

Zurzeit ist neben dir 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:

1 Besucher

Social Bookmarks