Du bist nicht angemeldet.

1

Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:09

Formularz E411-niezbedne do Kindergeld

Informacja dla osoby starającej się o świadczenia rodzinne za granicą. Wykaz dokumentów

W związku z podjęciem starań o przyznanie świadczeń rodzinnych na dziecko z zagranicznego systemu zabezpieczenia społecznego, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Pracy w kraju zatrudnienia
na podstawie, którego instytucja zagraniczna wyda wypełnione w części A formularze serii E 400.
Jak informuja Osrodki Polityki Społecznej formularze serii E 400 muszą być wypełnione przez instytucję zagraniczną w części A (konieczna jest pieczątka instytucji zagranicznej w pkt.5) . Natomiast część B formularzy wypełnia nasza instytucja.
W celu wypełnienia części B formularzy prosimy o dostarczenie dokumentów dotyczących osoby opiekującej się w Polsce dziećmi tj. osoby z pkt 2 formularzy:

1. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania członków rodziny informujące o tym, czy w okresie od 01.05.2004 r. osoba pobiera/pobierała świadczenia rodzinne na dzieci.
Jeżeli świadczenia rodzinne były/są należnie pobierane, prosimy o:
- podanie czasu i wysokości dotychczas przyznanych świadczeń za każdy miesiąc na każde dziecko osobno
- informację czy uwzględniono dochód z zagranicy
Jeśli świadczenia nie były/są pobierane konieczna jest informacja dlaczego? (nie spełnia warunków np. jest osobą niepracującą w Polsce, nie złożono wniosku, zostało przekroczone kryterium dochodowe, wiek dziecka)
2. Zaświadczenie dotyczące ubezpieczenia społecznego od 01.05.2004 r. (osoby podanej w punkcie 2 formularza E-411), której uprawnienie do świadczeń rodzinnych musi być sprawdzone w państwie zamieszkania tj. w Polsce , wraz z dokumentami potwierdzającymi te informacje, tj.:
- w sytuacji gdy jest osobą bezrobotną, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i o pobieraniu/ lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych (z określeniem dokładnej daty);
- w sytuacji gdy jest rolnikiem zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS oraz zaświadczenie o pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, prosimy o określenie czasu i wysokości dotychczas przyznanych świadczeń za każdy miesiąc.
- w sytuacji gdy jest osobą pracującą, zaświadczenie od Pracodawcy o okresie w jakim wykonywana jest praca oraz zaświadczenie o pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, prosimy o określenie czasu i wysokości dotychczas przyznanych świadczeń za każdy miesiąc.
- w sytuacji gdy prowadzi działalność gospodarczą zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z ZUS oraz zaświadczenie o pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, prosimy o określenie czasu i wysokości dotychczas przyznanych świadczeń za każdy miesiąc.
- w sytuacji gdy jest rencistą lub emerytem zaświadczenie z ZUS lub KRUS od kiedy przebywa na rencie lub emeryturze.
- w sytuacji gdy jest osobą niepracującą własnoręcznie podpisane oświadczenie, że od dnia ....... do NADAL jestem osobą niepracującą, nie byłam zarejestrowana w ZUS, KRUS oraz Urzędzie Pracy w Polsce.
3. Poświadczenie zameldowania członków rodziny w Polsce
4. Akt małżeństwa lub kserokopię uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument.
5. Aktu urodzenia dziecka lub kserokopię uwierzytelnioną za zgodność przez instytucję wystawiającą dokument.
6. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem przysposobionym decyzja Sądu Rodzinnego o przyznaniu opieki nad dzieckiem
7. W przypadku rozwodu sądowy wyrok rozwodowy.
8. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem np. babci, postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem lub własnoręcznie napisane oświadczenie, że od dnia ........nie jest opiekunem prawnym dziecka i nie pobiera świadczeń rodzinnych w Polsce
9. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osób ubiegających się o świadczenie rodzinne (kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez instytucję wystawiającą dokument).
10. Nr telefonu w Polsce

O świadczenia rodzinne za granicą nie może się starać osoba podlegająca pod ustawodawstwo polskie (ubezpieczona w KRUS, ZUS, Urzędzie Pracy)

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635). Zaświadczenia te zwolnione są od opłat skarbowych.

A oto linki do pobrania E 411 http://dops.wroc.pl/pliki/E%20411%20PL.pdf

Pamietajcie !!!!!!!!!!!!!
FORMULARZ TEN WYPELNIAJA urzędy marszałkowskie lub regionalne ośrodki polityki społecznej

2

Freitag, 28. Mai 2010, 12:58

RE: Formularz E411-niezbedne do Kindergeld

Witam.
pisze poniewarz mam problem.
Mieszkam na terenie Austrii.Dzis bylam zlozyc wniosek o kindergeld.dostalam formularz E411 do wypelnienia i mam nachweissen ze ojciec dziecka nie pobiera na terenie polski zadnych pieniedzy na dziecko. Tylko niby jakim cudem? ojciec dziecka jest pozbawiony praw rodzicielskich, niemam z nim zadnego kontaktu,nawet nieweim czy na dzien dzisiejszy przebywa w polsce.Osrodek pomocy spolecznej nie wyda mi takiego zaswiadczenia ze ojciec dziecka nie pobieral i nie pobiera pieniedzy,poniewaz ja nie jestem upowazniona di pobierania takiego zaswiadczenia.Jak mam zalatwic ta sprawe? do kogo zwrocic sie o pomoc?Jestem samotnie wychowujaca matka, nie pracuje.Ztego co wiem to ojciec dziecka tez nie pracuje.Powiedziano mi ze ten Formularz E411 ma wypelnic ojciec dziecka, ale jak skoro niewiem gdzie on teraz jest, niemam kontaktu ze soba.kto wkoncu jest odpowiedzialny za wypelnienie tego druku?

3

Freitag, 28. Mai 2010, 15:23

Może to jest jakiś kierunek pozwalający wyjść z błędnego koła:

jeżeli rodzic/opiekun lub inna osoba wymieniona w pkt. 2 formularza E 411 w okresie od daty wskazanej w punkcie 2.5 formularza E 411 nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie wykonuje pracy zawodowej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników proszę napisać stosowne oświadczenie– pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art.233 § 1 Ustawy z dn.06.06.1997 r., Kodeks Karny – Dz. U. Nr 88, poz.553);

http://rops-katowice.pl/swiadczenia-rodz…-dokumenty.html

Nie jestem prawnikiem, a jeśli trafi się tu osoba znająca te zagadnienie jako fachowiec albo taka, która zetknęła się z rozwiązaniem takiego albo bardzo podobnego problemu na linii Polska-Austria, poprawi mnie albo jeszcze coś doda. Sądzę, że jeżeli w polskiej praktyce urzędowej przewidziane jest miejsce na oświadczenie w miejsce brakujących lub niemożliwych do uzyskania dokumentów, to również w Austrii powinno być honorowane coś takiego jak "eidesstattliche Erklärung" (http://www.help.gv.at/Content.Node/99/Seite.990028.html). Jest to oświadczenie, które ma moc prawną przysięgi i obwarowane jest określonymi sankcjami. O sprawy dotyczące formy, treści i szczegóły prawne proszę zapytać prawnika. Do tego oświadczenie można by dołączyć jakieś dokumenty świadczące o tym, że ojciec dziecka w przeszłości nie wykazywał zbytniej chęci wypełniania ciążących na nim obowiązków rodzicielskich, co - tak mi się wydaje - podniesie wiarygodność dokumentacji.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Aspekt« (28. Mai 2010, 15:24)


4

Freitag, 28. Mai 2010, 16:38

Przepraszam ale dalen nic z tego nie rozumiem.. jak mam ten problem rozwiazac? niestac mnie na prawnikow.W polsce niemam zadnego zameldowania-tak jakbym tam nie istniala.A osrodek pomocy spolecznej jak ma mi pomoc? tutaj powiedzieli ze ich to nie obchodzi jak ja to zalatwie jezeli chce dostac kindergeld. Dokument ma byc wypelniony i koniec. i co dalej robic? nikt niechce nam pomoc w jakikolwiek sposob.Moje wiadomosci na temat Ojca dziecka sa takie ze wiem ze nie pracowal a jak tak to na czarno,nigdy niebyl zameldowany jako bezrobotny,nawet niema jakiegokolwiek ubezpieczenia,jest mi dluzny alimenty-ale to inna sprawa,mieszka z rodzicami-jest na ich utrzymaniu w wieku 28lat.
Gdyby nawet przebywal teraz w Polsce to i tak on by mi tego Formularzu E411 nie wypelnilby i nie dal by mi zaswiadczenia z Osrodka pomocy Spolecznej, poniewaz wiem jaki on jest, i wiem ze on niechce zebym to ja dostawala na dziecko pieniadze-jest chytrym hamem-ze tak to ujme.nigdy sie nie interesowal dzieckiem i niema takiego zamiaru, nawet na sprawe sadowa o ustalenie alimentow sie nie pokazal.
Sama juz niewiem-jest jakies inne prosciejsze rozwiazanie niz to co mi napisano powyzej?

5

Freitag, 28. Mai 2010, 19:44

Przepraszam ale dalen nic z tego nie rozumiem..

Szanowna Pani, od pewnego momentu próba przedstawienia pewnego zagadnienia w sposób jeszcze prostszy niż prosty zaczyna być sama w sobie bardzo skomplikowana.

...niestac mnie na prawnikow.

Jest coś takiego jak "Prozesskostenhilfe" i ze względu na sytuację, w jakiej się Pani prawdopodobnie znajduje, należy się to Pani niejako "z mocy prawa" [Jestem samotnie wychowujaca matka, nie pracuje.].

tutaj powiedzieli ze ich to nie obchodzi jak ja to zalatwie jezeli chce dostac kindergeld. Dokument ma byc wypelniony i koniec. i co dalej robic? nikt niechce nam pomoc w jakikolwiek sposob.

Proszę się rozejrzeć w okolicy za adwokatami mówiącymi po polsku (lokalne polskojęzyczne gazety, ogłoszenia przy tzw. polskich kościołach, porozmawiać ze znajomymi) i przedstawić im telefonicznie swój problem.

...jest mi dluzny alimenty-ale to inna sprawa....nawet na sprawe sadowa o ustalenie alimentow sie nie pokazal....

Jeśli ma to Pani udokumentowane, proponuję dołączyć do reszty papierów.

Heidi

Freiheit für alle

  • »Heidi« ist weiblich

Beiträge: 2 384

Wohnort: NRW - Kreis Kleve

  • Private Nachricht senden

6

Samstag, 18. Februar 2012, 08:34

Kindergeld für polnische Saisonarbeitnehmer - Europarecht

In einem Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs hat nun der Generalanwalt beim Gerichtshof der Europäischen Union seine Schlussanträge vorgelegt. Nach Ansicht von Generalanwalt Mazák hindert das Unionsrecht einen Mitgliedstaat nicht daran, entsandten Arbeitnehmern oder Saisonarbeitnehmern Kindergeld zu gewähren.

Quelle und weiterlesen: Außenwirtschaftslupe
Volltext findet ihr hier:InfoCuria
Signatur von »Heidi« ************************************************************************
Probleme, Sorgen? - Oder nur mal was von der Seele reden...TELEFONSEELSORGE (kostenlos)
W Polsce - Telefon Zaufania

7

Donnerstag, 8. März 2012, 19:09

Wer in ein anderes Land geht, sollte zumindest arbeiten gehen. Sozialhilfe abzuzocken ist nicht im Sinn des Erfinders. Dafür wurden Sozialvorschriften nicht erfunden.

8

Freitag, 9. März 2012, 00:10

Und was hat Kindergeld mit Sozialhilfe zu tun? :mysli

9

Freitag, 9. März 2012, 01:11

In Oesterreich gibt es kein Kindergeld. Da gibt es Familienbeihilfe. Für Ausländer nur wenn Sie arbeiten gehen bzw. selbständig sind. Für Sozialhilfeempfänger(Leistungen aus der Grundversorgung) entfällt diese Familienbeihilfe.
Nachzulesen hier: Seite 15 Absatz 3
http://bmwa.cms.apa.at/cms/content/attac…eu_homepage.pdf

10

Freitag, 9. März 2012, 10:37

Nun ja, aber in Deutschland gibt es Kindergeld und dieses hat nix mit Sozialhilfe zu tun. Und jemand der nach Deutschland kommt und hier arbeitet hat Anspruch auf Kindergeld wenn Kinder vorhanden sind. Bzw. die Kinder haben Anspruch auf dieses, das hat ja nix damit zu tun das Sozialhilfe abgezockt wird.

11

Freitag, 9. März 2012, 12:02

Magda1229 wohnt in A. In D sieht es anders aus. Auch Ausländer die sich legal in D aufhalten haben einen Anspruch auf Kindergeld, wenn sie den schriftlichen Nachweis erbringen, das sie im Ausland kein Kindergeldanspruch haben.

Darek

Meister

  • »Darek« ist männlich

Beiträge: 2 423

Wohnort: von dieser Welt, also Erdling

  • Private Nachricht senden

12

Freitag, 9. März 2012, 12:07

Nur mal am Rande bemerkt - das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2010 entschieden, dass das Kindergeld vollständig mit den Hartz-IV-Leistungen verrechnet werden darf.
"Durch die vollständige Anrechnung des Kindergeldes wird das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht verletzt", so die Entscheidung des Gerichts.
Signatur von »Darek« Wer schweigt, trägt Schuld an den Zuständen, die er beklagt!
Und wer vergisst ist verurteilt, dasselbe noch einmal zu erleben!

13

Freitag, 9. März 2012, 12:41

Die BAA sorgt vor. Die haben wohl Angst das demnächst Massen von Arbeitslosen nach D kommen und es sich da gemütlich machen. Da gibt es ab sofort nur noch Hartz4,bzw. ALG2 wenn man mindestens 12Monate in D gearbeitet hat.

http://www.focus.de/politik/deutschland/…aid_722142.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A…Crsorgeabkommen
http://www.arbeitsagentur.de/nn_166486/z…2012-02-23.html
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=249702
Bei 1,2Millionen ausländischen Hartz4 Empfängern in D gibt es da echtes Einsparpotenzial . Da werden wohl einige Wohnungen frei werden.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Diabel« (9. März 2012, 12:46)


14

Freitag, 9. März 2012, 16:49

Ihr werft alles durcheinander und verunglimpft jeden Harz4 Empfänger als Schmarotzer! :paluszkiem Ein sehr großer Teil der Harz4 Empfänger arbeitet VOLLZEIT! Es sind die Dumping Löhne in Deutschland, die die Menschen zwingen, zusätzlich zu der normalen Arbeit, die Leistungen von Harz4 in Anspruch zu nehmen!!! :nerwus
Signatur von »elLopo«
w w w . B a i l a M e - F i t . d e
* fit mit Tanzen *

15

Freitag, 9. März 2012, 17:28

elLopo, da hast Du sicher recht, aber es gibt auch einen ganz Teil von Menschen welche das System ausnutzen oder gar Arbeitgeber welche gezielt Arbeitnehmer auf 400 Euro Basis einstellen (in der Gastronomie gilt dies schon als normal) um Lohnnebenkosten zu umgehen, Teil des Lohnes wird dann "Schwarz" ausgezahlt und gleichzeitig wird Harz4 bezogen, Wohnung bezahlt usw., ich kenne da genügend Leute wo dies einfach realität ist.

Sicher ne Interessante Diskussion, hat aber mit dem eigentlichen Thema des Threads nichts zu tun, bei Bedarf kann ja nen neues Thema eröffnet werden....

Social Bookmarks